Πηγή: http://www.forecasts.gr/Tools.asp
 
Εργαλείο μετατροπής έντασης ανέμου σε διάφορες μονάδες

Συμπληρώστε στο αντίστοιχο κουτάκι την τιμή της μονάδας μέτρησης την οποία γνωρίζετε και κατόπιν κάνοντας κλικ οπουδήποτε έξω από τα κουτάκια θα μετατραπεί στις υπόλοιπες μονάδες μέτρησης.

Beaufort m/s km/h knots miles/h
Ο τύπος μετατροπής απο m/s σε Beaufort είναι ο εξής:
W = 0,836B3/2 όπου W είναι η ταχύτητα του ανέμου σε m/s και B είναι η τιμή σε Beaufort.
1 m/s = 3,6 km/h = 1,944 knots = 2,237 miles/hour.
Ένταση ανέμου σε Beaufort* Ταχύτητα ανέμου** Median of av. windspeed
B Ανεμος m/s km/h knots miles/h    m/s   km/h knots miles/h
0 άπνοια

0-0,2

< 1

< 1

<1 0,0 0,0 0,0 0,0
1 σχεδόν άπνοια

0,3-1,5

1-5

1-3

1-3 0,8 3,0 1,6 1,9
2 πολύ ασθενής

1,6-3,3

6-11

4-6

4-7 2,4 8,5 4,6 5,3
3 ασθενής

3,4-5,4

12-19

7-10

8-11 4,3 15,6 8,4 9,7
4 σχεδόν μέτριος

5,5-7,9

20-28

11-16

13-18 6,7 24,1 13,0 15,0
5 μέτριος

8,0-10,7

29-38

17-21

19-24 9,3 33,6 18,2 20,9
6 ισχυρός

10,8-13,8

39-49

22-27

25-31 12,3 44,2 23,9 27,5
7 Σχεδόν θυελλώδης

13,9-17,1

50-61

28-33

32-38 15,5 55,7 30,1 34,6
8 θυελλώδης

17,2-20,7

62-74

34-40

39-46 18,9 68,1 36,8 42,3
9 πολύ θυελλώδης

20,8-24,4

75-88

41-47

47-54 22,6 81,3 43,9 50,5
10 θύελλα

24,5-28,4

89-102

48-55

55-63 26,4 95,2 51,4 59,1
11 ισχυρή θύελλα

28,5-32,6

103-117

56-63

64-74 30,5 109,8 59,3 68,2
12 τυφώνας

>= 32,7

>= 118

>= 64

>=75 ... ... ... ...

*Η κλίμακα μποφόρ δεν αποτελεί αντικειμενική μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου αλλά είναι περισσότερο η εκτίμηση για την επίδραση του ανέμου στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά επειδή το ελληνικό κοινό είναι αρκετά εξοικειωμένο με την κλίμακα Beaufort επιλέξαμε αυτήν ως μονάδα έντασης ανέμου στις προγνώσεις και τις παρατηρήσεις του κόμβου μας.

**Η εμπειρική σχέση ανάμεσα στην ένταση του ανέμου μετρούμενη στην κλίμακα Beaufort και στην ταχύτητα του ανέμου βασίζεται στην μέση ταχύτητα 10λέπτου. Στην πραγματικότητα η ταχύτητα σε αυτό το διάστημα των 10 λεπτών μπορεί να ποικίλει σημαντικά. Σαν αποτέλεσμα αυτού οι ριπές ανέμου δεν μπορούν να μετρηθούν στην κλίμακα Beaufort.