Η Πάχνη
 

Προϊόν της απευθείας στερεοποίησης των υδρατμών του αέρα, που με τη μορφή λεπτών παγοκρυστάλλων καλύπτει τα φυτά και τις άλλες εκτεθειμένες επιφάνειες.

Η πάχνη σχηματίζεται τις ψυχρότερες νύχτες του χειμώνα, όταν, εξαιτίας της ισχυρής νυχτερινής ακτινοβολίας ή της απότομης εισβολής ψυχρού ρεύματος αέρα, η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 0 oC. Η πάχνη είναι συχνότερη στους χαμηλούς τόπους και στις βαθιές κοιλάδες. Το φαινόμενο θεωρείται επιζήμιο στις καλλιέργειες, αλλά οι καταστροφές

Εικ.116 Πάχνη

οφείλονται κυρίως στις χαμηλές θερμοκρασίες και όχι στην πάχνη.
Για την πρόβλεψη του φαινόμενου χρησιμοποιείται ένα διάγραμμα πρόγνωσης με βάση τις τιμές της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα. Τα τελευταία χρόνια στην πρόγνωση βοηθά και η μετεωρολογική υπηρεσία κάθε χώρας, με τη βοήθεια ειδικών επιστημονικών συσκευών.
Η πάχνη είναι πολύ επιβλαβές υδρομετέωρο τόσο για τις υπαίθριες όσο και για τις θερμοκηπιακές ανθοκομικές καλλιέργειες γιατί συνοδεύεται από παγετό.