Το Χαλάζι
 

Ατμοσφαιρικό κατακρήμνισμα που αποτελείται από κόκκους πάγου, σε σχήμα αχλαδιού ή σφαιρικό και διάμετρο που κυμαίνεται από 5 χλστ. ως 2 εκ. Σπανιότερα οι κόκκοι του χαλαζιού μπορεί να έχουν μέγεθος αβγού περιστεριού.

Παρατηρείται συνήθως κατά τη διάρκεια καταιγίδων και καμιά φορά συνοδεύεται από βροχή, η διάρκειά του, όμως, σπάνια υπερβαίνει μερικά λεπτά της ώρας, μολονότι εκδηλώνεται με ασυνήθιστη ένταση και σφοδρότητα. Οι χαλαζόκοκκοι σχηματίζονται σε πυκνά καταιγιδοφόρα σύννεφα (σωρειτομελανίες) με κατακόρυφη ανάπτυξη, σε ύψος μεγαλύτερο από 5.000 μ., είτε κατά την παγοποίηση των βροχοσταγόνων, όταν αυτές βρεθούν σε στρώματα αέρα

Εικ. 112 Χαλαζόπτωση στη περιοχή μας

αρκετά ψυχρά, είτε με την αύξηση των παγοκρυστάλλων κατά τη σύγκρουσή τους με υδροσταγόνες.

Όταν οι χαλαζόκοκκοι έχουν ακόμα μικρό βάρος, όταν δηλαδή βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξής τους, μπορεί να παρασύρονται προς τα πάνω από ισχυρά ανοδικά ρεύματα και κατόπιν να πέφτουν προς τα κάτω μέσα στο νέφος αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές, με αποτέλεσμα να συναντούν οι χαλαζόκοκκοι εναλλακτικά υδροσταγόνες και υδρατμούς και να σχηματίζονται διαδοχικά γύρω από τον πυρήνα τους διαφανή και αδιαφανή στρώματα πάγου, όπως διαπιστώνεται από

Εικ. 113 Σχηματισμός Χαλαζιού

τις τομές τους. Η πτώση χαλαζιού συνοδεύεται και από βροχή. Η ένταση και η σφοδρότητα του φαινομένου προκαλεί συχνά σοβαρές καταστροφές στις γεωργικές καλλιέργειες.

Στις εύκρατες περιοχές, στις οποίες παρατηρείται και το μέγιστο της συχνότητας, το χαλάζι πέφτει κατά προτίμηση κατά τους θερμούς μήνες και κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες. Σοβαρές είναι οι ζημιές που προκαλεί το χαλάζι στη γεωργία και για την αποφυγή του κινδύνου αυτού έχουν γίνει μέχρι σήμερα πολλές προσπάθειες όπως, παλαιότερα, με αντιχαλαζικούς πυραύλους που, εξαπολυόμενοι προς τα σύννεφα, τα οποία πιθανόν να οδηγούνταν στον σχηματισμό

Εικ. 114 Χαλαζόπτωση 28-29/5/2005

χαλαζιού, εκρήγνυντο και προκαλούσαν διαταραχές πίεσης και θερμοκρασίας με πιθανότητες να μετατραπεί το χαλάζι σε βροχή. Τελευταία χρησιμοποιείται, για τον ίδιο σκοπό, η μέθοδος ραντισμού των νεφών από αεροπλάνο, με σφαιρίδια ξηρού πάγου ή με ιωδιούχο άργυρο.

Εικ. 115 Καταστροφική Χαλαζόπτωση