Μετατροπές Θερμοκρασιών
 

Η  κλίμακα Fahrenheit, εφευρέθηκε από το γερμανό φυσικό Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). Σύμφωνα μ' αυτή τη κλίμακα το νερό γίνεται πάγος στους 32 °F  και το σημείο βρασμού του είναι 212 °F.

Η κλίμακα Celsius, εφευρέθηκε από το σουηδικό αστρονόμο Anders Celsius (1701-1744), χωρίζεται σε 100 βαθμούς μεταξύ του σημείου ψύξης που υπολογίζεται ως 0 °C και του σημείου βρασμού που υπολογίζεται ως 100 °C σε ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας

Η κλίμακα Kelvin, εφευρέθηκε από το Λόρδο William Thomson Kelvin (1824-1907), χωρίζεται σε 100 βαθμούς μεταξύ του σημείου ψύξης και του σημείου βρασμού όπως την κλίμακα Κελσίου αλλά αρχίζει από το απόλυτο μηδέν. Εκεί, δηλαδή, που μια ουσία δεν έχει καμία απολύτως θερμική ενέργεια και αντιστοιχεί στους  273 οC. Οι βαθμοί της κλίμακας Κέλβιν έχουν το ίδιο μέγεθος με τους βαθμούς Κελσίου και συνεπώς η θερμοκρασία τήξης του πάγου αντιστοιχεί σε 273 οC

 

Μετατροπέας Θερμοκρασιών

Θερμοκρασία Αέρα =

°F °C °K

Fahrenheit

Celsius Kelvin
 
 
 
 

Πηγή Μετατροπέα Θερμοκρασιών: http://education.arm.gov/teacherslounge/calculators/heatindex.stm