Ατμοσφαιρική Πίεση
Βαρόμετρο
Κατασκευή Βαρόμετρου
Το Πείραμα του
Μαγδεμβούργου
Το Πείραμα του Torricelli (Τοριτσέλι)
Τα Δικά μας Πειράματα
Μετατροπές Μονάδων Ατμοσφαιρικής Πίεσης
 

Ατμοσφαιρική Πίεση
 

Η πίεση που εξασκείται σε κάθε επιφάνεια από τον αέρα της ατμόσφαιρας. Ο ατμοσφαιρικός αέρας που περιβάλλει τη Γη έχει βάρος. Έτσι τα ανώτερα στρώματα αέρα ασκούν μεγαλύτερη δύναμη λόγω του βάρους τους στα κατώτερα, με αποτέλεσμα σε αυτά τα στρώματα ο αέρας να έχει μεγαλύτερη πυκνότητα. Η ατμοσφαιρική πίεση μεταβάλλεται με το ύψος. Ο ατμοσφαιρικός αέρας έχει μεγαλύτερη πυκνότητα όσο πλησιάζουμε στην επιφάνεια της θάλασσας και μικρότερη όσο ανεβαίνουμε πιο ψιλά.

Αρα η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται με την αύξηση του ύψους.

Η ατμόσφαιρα εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα πάχος. Στα 5-6χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης είναι συγκεντρωμένη η μισή μάζα της ατμόσφαιρας. Ένα κυβικό μέτρο αέρα στη θάλασσα ζυγίζει 1.033 γραμμάρια, σε ύψος 12 χιλιόμετρα μόνο 319 γραμμάρια και σε ύψος 40 χιλιόμετρα μόνο 4 γραμμάρια.

Οι αέριες μάζες στην επιφάνεια της θάλασσας ζυγίζουν περίπου 10 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο. Το σώμα ενός ενήλικα ανθρώπου δέχεται πίεση που ισούται με βάρος 12.000- 15.000 κιλά (12 – 15 τόνους). Μόνο η παλάμη του χεριού του πιέζεται με 150 κιλά.
Αν δεν συντρίβεται είναι γιατί η πίεση αυτή εξισορροπείται με την αντίστοιχη πίεση αέρα που βρίσκεται μέσα στον οργανισμό. Γι’ αυτό και ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς ειδική στολή σε περιβάλλον που δεν έχει πίεση.

Έχει βρεθεί ότι όταν ανεβαίνουμε κατά 10,5m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας η ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνεται κατά 1mm Ηg, για μικρά ύψη.

Οι παράγοντες που μεταβάλλουν την πίεση αυτή, εκτός από το ύψος είναι η πυκνότητα του αέρα, η θερμοκρασία του και η σύστασή του. Οι ακριβείς τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης στα διάφορα ύψη βρέθηκαν από μετρήσεις με αερόστατα, αεροπλάνα, πυραύλους ή δορυφόρους.

Αλλά και στην επιφάνεια της θάλασσας η πίεση διαφέρει ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος. Για τον ίδιο τόπο η ατμοσφαιρική πίεση παρουσιάζει μεταβολές που ακολουθούν τις μεταβολές της θερμοκρασίας, γιατί η θερμοκρασία μεταβάλλει την πυκνότητα άρα και το βάρος του αέρα.

Εικ. 33 Στρώματα της Ατμόσφαιρας Πηγή: ΝΟΑΑ

Επειδή η ατμοσφαιρική πίεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μετεωρολογία αφού είναι η γενεσιουργός

  αιτία των ανέμων, κυκλώνων κ.λπ.  γι’ αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση
 
 
Πάτα επάνω σε κάθε εικόνα για την δεις σε μεγέθυνση
Εικ. 34 Ισοβαρείς Καμπύλες στην Ευρώπη την 05_06_2005 Εικ. 35 Ισοβαρείς Καμπύλες στην Ευρώπη την 05_06_2005 Εικ. 36 Ισοβαρείς Καμπύλες στην Ευρώπη την 05_06_2005
 


των μεταβολών αυτής την ίδια χρονική στιγμή σε όλους τους τόπους της Γης. Η πίεση που μετράμε με τα βαρόμετρα σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Γης, διορθώνεται ώστε να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία 0 οC. Όλοι οι τόποι που έχουν την αυτή χρονική στιγμή την ίδια ατμοσφαιρική πίεση ενώνονται με μια γραμμή που λέγεται ισοβαρής καμπύλη. Οι ισοβαρείς καμπύλες συνδέουν σημεία ίδιας βαρομετρικής πίεσης.
Σχηματίζεται έτσι ένα σύνολο από καμπύλες γραμμές που προσδιορίζουν εύκολα τα βαρομετρικά χαμηλά ή υψηλά και κατ’ επέκταση τα φαινόμενα που θ’ ακολουθήσουν. Οι καθημερινές μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης προκαλούν μεταβολές στον καιρό.
 

 
Χάρτες Ισοβαρών Καμπύλων για την περιοχή της Ελλάδας
Στην Επιφάνεια της Θάλασσας
Εικ. 37, 5-5-2005 Εικ. 38, 7-5-2005
Σε Ύψος 5.500 μέτρα

Εικ. 39, 5-5-2005 Εικ. 40, 7-5-2005
Πάτα επάνω σε κάθε εικόνα για την δεις σε μεγέθυνση
 


Μεγάλη σημασία έχει η συσχέτιση μεταξύ των ενδείξεων της ατμοσφαιρικής πίεσης και των άλλων μετεωρολογικών στοιχείων. Αν και πρέπει να θεωρείται πολύ αυθαίρετη και μη ανταποκρινόμενη προς την πραγματικότητα, η συσχέτιση μεταξύ υψηλής ατμοσφαιρικής πίεσης και ωραίου καιρού ή χαμηλής πίεσης και άσχημου καιρού, παρ’ όλα αυτά παραμένει το γεγονός, ότι οι διαφορές της πίεσης μεταξύ διάφορων περιοχών προκαλούν μετατοπίσεις αέριων μαζών από ζώνες με υψηλή πίεση, σε ζώνες με χαμηλή πίεση, μετατοπίσεις που είναι αιτία βαθιών μεταβολών των μετεωρολογικών καταστάσεων.

Η ελάττωση της πίεσης σε μια περιοχή δείχνει ότι ο αέρας καθώς διαστέλλεται γίνεται ελαφρύτερος και αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Στη συνέχεια ψύχεται και σχηματίζονται τα σύννεφα, η βροχή το χαλάζι και όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Η υψηλή πίεση δημιουργείται από αέριες μάζες που αφού ψύχθηκαν έγιναν βαριές και άρχισαν να κατεβαίνουν.

Αποδείχτηκε για πρώτη φορά από τον Γκέρικε με τα «ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου». Ο Τορικέλι, με το περίφημο πείραμά του, κατόρθωσε να μετρήσει για πρώτη φορά την ατμοσφαιρική πίεση (1643) και παράλληλα κατασκεύασε το πρώτο όργανο με το οποίο μετρούμε την ατμοσφαιρική πίεση. Τα όργανα αυτά λέγονται βαρόμετρα .

Ως συμβατική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης. στη στάθμη της θάλασσας λαμβάνεται εκείνη που ισούται με το βάρος μιας στήλης υδραργύρου τομής 1 τ. εκ. και ύψους 760 χιλιοστών. Η τιμή αυτή λαμβάνεται ως μονάδα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης και ονομάζεται φυσική ατμόσφαιρα. Πράγματι, δεν λέμε ότι σε μια δεδομένη περιοχή η π. είναι π.χ. 0,98 ατμόσφαιρες, αλλά ότι είναι 745 χιλιοστά ύψους υδραργυρικής στήλης ή απλώς 745 χιλιοστά υδραργύρου. Επίσης μια ατμόσφαιρα ισοδυναμεί προς 1033 γραμμάρια ανά τ.εκ.

   
 

   
  Βαρόμετρο
 
 

Η ατμοσφαιρική πίεση, που ονομάζεται και βαρομετρική, μεταβάλλεται με τον καιρό, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς και ανάλογα με το υψόμετρο του κάθε τόπου (κατακόρυφο ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας). Για τη μέτρηση της χρησιμοποιούμε όργανα, που ονομάζονται βαρόμετρα. Υπάρχουν τα εξής είδη

Εικ. 41 Μεταλλικό Βαρόμετρο

1.Βαρόμετρα μεταλλικά. Εφευρέτης τους είναι ο Γάλλος Βιντί. Είναι πρακτικότερα από τα υδραργυρικά, γιατί είναι

φορητά, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία και την ακρίβεια των υδραργυρικών.

Το μεταλλικό βαρόμετρο αποτελείται από ένα κουτί μεταλλικό, που στη μια του επιφάνεια υπάρχει ευαίσθητο μεταλλικό τύμπανο. Το κουτί είναι κενό από αέρα, αλλά το τύμπανο συγκρατιέται στη θέση του με ελατήριο. Πάνω στο τύμπανο προσαρμόζεται μοχλός, που μεταδίνει την κίνηση του σε βελόνα, η οποία

Εικ. 42 Σχηματική Αναπαράσταση Μεταλλικού Βαρόμετρου

κινείται κυκλικά, σε βαθμολογημένο πίνακα. Όταν αυξάνεται η ατμοσφαιρική πίεση, το τύμπανο πιέζεται, ο μοχλός κινείται προς τα έξω και η βελόνα δείχνει το βαθμό, που είναι ανάλογος με την πίεση, που δέχεται το τύμπανο.
Το παραπάνω βαρόμετρο όπως επίσης και το υδραργυρικό που θα δούμε παρακάτω  δεν είναι ικανά να παρέχουν συνεχή αρχεία μετρήσεων. Αυτό λύνεται με τη χρήση

του παραδοσιακού βαρογράφου, στο οποίο η κίνηση μιας ανεροϊδής κάψουλας μεταβιβάζεται μηχανικά σε μια γραφίδα που γράφει σε ένα γράφημα που κινείται με ωρολογιακό μηχανισμό. Κατά αυτό τον τρόπο, οι τάσεις της πίεσης αναπαρίστανται γραφικά, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο στην ανάλυση και πρόγνωση του καιρού.

Εικ. 43 Αυτογραφικό Βαρόμετρο

 

2. Βαρόμετρο υδραργυρικό. Υδραργυρικό βαρόμετρο είναι ο ίδιος ο σωλήνας του Τορικέλλι, τοποθετημένος σε μόνιμο ξύλινο στήριγμα, που στο πάνω μέρος έχει πίνακα χωρισμένο στις υποδιαιρέσεις του μέτρου (εκατοστά και χιλιοστά). Αυτά δείχνουν την απόσταση της ελεύθερης επιφάνειας του υδράργυρου του σωλήνα από την ελεύθερη επιφάνεια του υδράργυρου στη μικρή λεκάνη της βάσης, δηλαδή, το ύψος της υδραργυρικής στήλης. Το ύψος αυξομειώνεται ανάλογα με την ατμοσφαιρική πίεση. Υπάρχει μια παραλλαγή του βαρόμετρου αυτού, που την έκαμε ο Γάλλος Φορτόν, χωρίς να παύει να στηρίζεται στην εφεύρεση του Τορικέλλι. Αντί για λεκάνη έχει, στο κάτω μέρος, το σωλήνα λυγισμένο προς τα πάνω, με μια σφαιρική διόγκωση.

Εικ. 44 Υδραργυρικό
Βαρόμετρο
       

Όλοι οι παραπάνω τύποι βαρομέτρων παρέχουν μετρήσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης στην τοποθεσία και ύψος του σταθμού. Όμως, η έννοια της μέσης πίεσης στη στάθμη της θάλασσας (δηλαδή η πίεση στο ύψος της θάλασσας και όχι στο ύψος του σταθμού) είναι πολύ πιο χρήσιμη στους μετεωρολόγους. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά χρειάζεται να γίνουν κατανοητές συγκρίσεις της πίεσης σε σταθμούς που βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη. Για να μετατραπεί η πίεση σε πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας, χρειάζεται να προστεθεί μία διορθωτική ποσότητα στην ανάγνωση του βαρομέτρου του σταθμού.

 

 

 

   
  Κατασκευή Βαρόμετρου
 
  Αυτό το πρόχειρο βαρόμετρο μπορεί να σας δείξει πότε συμβαίνει μια αλλαγή στην ατμοσφαιρική πίεση.
 

Θα χρειαστείτε:
Ένα καλαμάκι, ένα λαστιχάκι ή ένα κομμάτι σπάγκο, μια καρφίτσα. ένα μολύβι ή ένα μαρκαδόρο, ένα κομμάτι χαρτόνι, ένα μπαλόνι, ένα γυάλινο βάζο από μέλι ή μαρμελάδα, και κόλλα.

Εικ. 45 Το δικό μας βαρόμετρο

 
 

Τι να κάνετε:
Τεντώστε το μπαλόνι ή τη μεμβράνη και καλύψτε το στόμιο του βάζου συγκρατώντας τη με το λαστιχάκι ή το σπάγκο (Εικ. 45β). Στη συνέχεια, στερεώστε τη καρφίτσα στο καλαμάκι (Εικ. 45γ) και κολλήστε το με την κόλλα οριζόντια πάνω στη μεμβράνη έτσι,

Εικ. 45β

Εικ. 45γ

 

ώστε το ένα άκρο του να είναι στη μέση περίπου της μεμβράνης και το άλλο να εξέχει ελεύθερα πέρα από το στόμιο του βάζου, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. (Πάτα στην εικόνα 45 να την δεις σε μεγέθυνση). Φτιάξτε μια πρόχειρη κλίμακα στο χαρτόνι έτσι, ώστε να μπορείτε να παρατηρείτε τις μετακινήσεις της καρφίτσας (σημείωσε με κόκκινο την αρχική ένδειξη και παρατήρησε πώς αλλάζει η ατμοσφαιρική πίεση στη διάρκεια μιας εβδομάδας ακόμη και στη διάρκεια της ημέρας), στερεώστε τη σε μια βάση από χαρτόνι όπως φαίνεται στη εικόνα.

Παρατηρείστε τι συμβαίνει: Η ελεύθερη άκρη από το καλαμάκι (ο δείκτης) κάποιες φορές κινείται προς τα πάνω και κάποιες προς τα κάτω.

Γιατί;
Όταν η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται, η πίεση μέσα στο μπουκάλι παραμένει μικρότερη από την εξωτερική. Τότε, η μεμβράνη αρχίζει να παραμορφώνεται προς τα κάτω παρασύροντας το καλαμάκι και αναγκάζοντας την ελεύθερη άκρη του να κινηθεί προς τα πάνω. Όταν η ατμοσφαιρική πίεση πέφτει, τότε η πίεση του αέρα μέσα στο μπουκάλι γίνεται μεγαλύτερη από την εξωτερική, αναγκάζοντας τη μεμβράνη να παραμορφωθεί προς τα πάνω. Η κίνηση αυτή αναγκάζει το δείκτη να κινηθεί προς τα κάτω.
Όταν ο δείκτης σας κινείται προς τα κάτω, πλησιάζει πιθανότατα κακοκαιρία. Η ατμοσφαιρική πίεση συνήθως πέφτει όταν πλησιάζει μια καταιγίδα. Όταν η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται, τότε ο καιρός πιθανότατα βελτιώνεται. Το βαρόμετρο που φτιάξαμε με τη μεμβράνη λειτουργεί παρόμοια με το μεταλλικό βαρόμετρο.

   
 

   
  Το Πείραμα του Μαγδεμβούργου
 
 


Τα ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου.
(Εικ 46)
wikipedia

Είναι το γνωστό πείραμα που εκτέλεσε ο δήμαρχος του Μαγδεμβούργου της Γερμανίας Όττο φον Γκέρικε, το 1654, στην πλατεία της πόλης, μπροστά στον αυτοκράτορα Φερδινάνδο Γ΄ και το λαό της. Κατασκεύασε δυο χάλκινα, κοίλα ημισφαίρια, με χοντρά τοιχώματα και 51 εκατοστά διάμετρο, που προσαρμόζονταν αεροστεγώς και σχημάτιζαν σφαίρα. Στο ένα υπήρχε σωλήνας με στρόφιγγα. Με αεραντλία αφαίρεσε τον αέρα μέσ απ' τη σφαίρα. Η τεράστια πίεση της ατμόσφαιρας τα έκανε ένα σώμα. Κάθε προσπάθεια να τ’ αποκολλήσουν απότυχε.

Εικ. 45 Όττο φον Γκέρικε
wikipedia

Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει 16 άλογα (8 προς κάθε κατεύθυνση) για να νικήσουν την ατμοσφαιρική πίεση.

  Επανάλαβε το πείραμα το 1663 στο Βερολίνο χρησιμοποιώντας 24 άλογα.
   
 
Το Πείραμα του Torricelli (Τοριτσέλι)
  Εικ. 47 Ev.Torricelli wikipedia
 

Στα κλασικά πειράματα του Τοριτσέλι οφείλεται η απόδειξη της ύπαρξης ατμοσφαιρικής πίεσης, καθώς επίσης και της πρώτης με ακρίβεια μέτρησής της, χάρη σε μια κατάλληλη πειραματική διάταξη.

Ο Torricelli πήρε ένα γυάλινο σωλήνα μήκους περίπου 90 εκατοστών κλειστό στο ένα άκρο. Αφού τον γέμισε με υδράργυρο τον ανέστρεψε σε μια λεκάνη που περιείχε υδράργυρο. (Εικ. 48)
Παρατήρησε ότι ο υδράργυρος κατέβηκε και σταμάτησε σε ύψος 76 εκατοστών από την

Εικ. 48

ελεύθερη επιφάνεια του υδραργύρου της λεκάνης.
Στο χώρο πάνω από την υδραργυρική στήλη δεν υπήρχε αέρας επομένως η πίεση ήταν μηδέν. Εάν και η πίεση στην επιφάνεια της λεκάνης ήταν μηδέν θα έπρεπε η ελεύθερη επιφάνεια του υδράργυρου τόσο στη λεκάνη όσο και στο σωλήνα να βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Επειδή όμως στην ελεύθερη επιφάνεια του υδραργύρου της λεκάνης η πίεση ήταν ίση με μια ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε η διαφορά ύψους των 76 εκ. ή 760 χιλιοστών. Άρα η μια φυσική ατμόσφαιρα ισορροπεί 76 εκ. ή 760 χιλ. της στήλης υδραργύρου. Επειδή 1 χιλιοστό υδράργυρου είναι ένα
Torr (από το όνομα του Ιταλού φυσικού Torricelli) συνεπάγεται ότι

Εικ. 49

  μια ατμόσφαιρα είναι 760 Torr.
   
 

   
  Τα Δικά μας Πειράματα
 
 

Προκειμένου να αποδείξουμε πειραματικά την ύπαρξη της ατμοσφαιρικής πίεσης εκτελέσαμε τα παρακάτω πειράματα:

 

Ο αέρας έχει βάρος.
1ο Πείραμα:
Κατασκευάζουμε μια πρόχειρη ζυγαριά: ένας ξύλινος πήχης μήκους 1 μ., που τον κρατούμε από το μέσο του με μια κλωστή, ώστε να ισορροπεί. Στα δυο του άκρα κρεμούμε δυο όμοια φουσκωμένα μπαλόνια ώστε η ζυγαριά μας να ισορροπεί.

 
Εικ. 50 Εικ.51
  Προσεχτικά τρυπάμε το ένα μπαλόνι ώστε μη σπάσει. Παρατηρούμε ότι η ζυγαριά κλείνει προς το μέρος του φουσκωμένου μπαλονιού.
   
 

2ο Πείραμα:

 

Παίρνουμε ένα ποτήρι γεμάτο νερό και στα χείλη του εφαρμόζουμε ένα φύλλο χαρτιού, που να μην περισσεύει πολύ. Με προσοχή αναστρέφουμε το ποτήρι και παρατηρούμε, ότι το χαρτί συγκρατεί όλο το βάρος του νερού του ποτηριού. Η ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να συγκρατήσει και μεγαλύτερα βάρη.

Εικ. 52

 
   
  3ο Πείραμα:
(Χρειάζεται επίβλεψη από ενήλικο)
Πάτα στην εικόνα να παρακολουθήσεις βίντεο του πειράματος (1,2 MB)
 
Παίρνουμε μια φιάλη με κάπως πλατύ στόμιο κι ένα αυγό βρασμένο, σφιχτό και καθαρισμένο. Επιχειρούμε να βάλουμε το αυγό στη φιάλη, αλλά δε χωράει.


Εικ. 53

Ρίχνουμε μικρή ποσότητα νερού στη φιάλη και το αφήνουμε να βράσει. Όταν αρχίζουν να βγαίνουν, από το στόμιο της φιάλης, υδρατμοί τοποθετούμε το αυγό και πάλι στο στόμιο της φιάλης, αφού πρώτα έχουμε σταματήσει το βρασμό. Φυσικά, σε λίγο το αυγό γλιστρά μέσα στη φιάλη. Η επιτυχία του πειράματος οφείλεται στο γεγονός ότι ο αέρας της φιάλης, λόγω των θερμών υδρατμών ζεστάθηκε, έγινε ελαφρύτερος και αναγκάστηκε να βγει.

Έτσι δημιουργήθηκε κάποιο κενό. Τότε, η ατμόσφαιρα πίεσε το αυγό κι αυτό γλίστρησε μέσα.

 
  4ο Πείραμα:
(Χρειάζεται επίβλεψη από ενήλικο)
Πάτα στην εικόνα να παρακολουθήσεις βίντεο του πειράματος (1,9 MB)
 
Παίρνουμε ένα τενεκεδένιο δοχείο με στόμιο, που να κλείνει αεροστεγώς (π.χ. ένα δοχείο λαδιού).

Ρίχνουμε μέσα λίγο νερό, το βάζομε στη φωτιά και όταν αρχίσουν να βγαίνουν πυκνοί υδρατμοί, το βγάζουμε από τη φωτιά και το πωματίζουμε. Μετά από λίγη ώρα βλέπουμε τότε τα τοιχώματα του να υποχωρούν και να συρρικνώνεται. Αυτό έγινε επειδή ο αέρας, που περιείχε το δοχείο, θερμάνθηκε κι έφυγε. Τη θέση του πήραν οι υδρατμοί. Αυτοί, όταν βγάλαμε το δοχείο από τη φωτιά υγροποιήθηκαν και μέσα στο δοχείο δημιουργήθηκε κενό από αέρα. Η ατμόσφαιρα τότε πίεσε τα

Εικ. 54

τοιχώματα του δοχείου.