Αστραπή - Κεραυνός
Πόσο μακριά είναι η καταιγίδα;

 

Η Αστραπή  είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ δυο νεφών, που προκαλεί επιμήκη σπινθήρα.

Εικ. 124 Αστραπή

Παράγεται στην ατμόσφαιρα, όταν δύο σύννεφα φορτισμένα το ένα με θετικό και το άλλο με αρνητικό ηλεκτρισμό πλησιάζουν μεταξύ τους. Οι ετερώνυμοι ηλεκτρισμοί έλκονται και με την εκκένωση τους παράγεται ο σπινθήρας. Σύγχρονα, με τη παλμική κίνηση των μορίων της ατμόσφαιρας, γίνεται και η βροντή, που σε μας ακούγεται λίγο αργότερα, αφού ο ήχος τρέχει μόνο 340 μ., ενώ το φως 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο. 

Απεναντίας ο κεραυνός είναι ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ σύννεφου και εδάφους σε ώρα καταιγίδας. Ο κεραυνός διαφέρει από την αστραπή στο εξής: Στην αστραπή η ηλεκτρική εκκένωση γίνεται ανάμεσα σε δυο σύννεφα με αντίθετο ηλεκτρικό

φορτίο, ενώ στον κεραυνό γίνεται ανάμεσα στο σύννεφο και στο έδαφος. Στην περίπτωση κατά την οποία η εκφόρτιση συμβεί μεταξύ δύο νεφών, το μήκος της μπορεί να φτάσει τα 10-15 χλμ. Όταν, αντίθετα, συντελεστεί μεταξύ νέφους και εδάφους, το μήκος της σπάνια υπερβαίνει τα 2-3 χλμ. Αποτέλεσμα του κεραυνού επί της ατμόσφαιρας είναι ο σχηματισμός όζοντος ή νιτρωδών ενώσεων από την οξείδωση του αζώτου. Πάνω στη Γη ο κεραυνός μπορεί να προκαλέσει

Εικ. 125 Κεραυνός

ηλεκτροπληξία ζώντων οργανισμών, πυρκαγιές κλπ.
Ο κεραυνός προσβάλλει περισσότερο τα υψηλά και απομονωμένα αντικείμενα. Συνήθως πάνω στα υψηλά κτίρια, στα καμπαναριά κτλ. τοποθετούν αλεξικέραυνα, για να παίρνουν τον κεραυνό και να τον διοχετεύουν στη γη. Έτσι, δεν προκαλούνται ζημιές και κεραυνοπληξία σε ανθρώπους και ζώα.

Εικ. 126 Αλεξικέραυνο


Πόσο μακριά είναι η καταιγίδα;

Για να βρεις την απόσταση μιας καταιγίδας μέτρησε τα δευτερόλεπτα που μεσολαβούν μεταξύ της αστραπής και της βροντής.
Για τη μέτρηση θα χρειαστείς ένα χρονόμετρο και οπωσδήποτε μια αστραπή ή ένα κεραυνό!
Αν δεν έχεις χρονόμετρο μέτρα νοερά με τον εξής ρυθμό: και ένα, και δύο, και τρία ...μέχρι ν' ακούσεις τη βροντή.
Στη συνέχεια διαίρεσε τον αριθμό των δευτερολέπτων με το 3 για να βρεις περίπου την απόσταση που εξελίσσεται η καταιγίδα σε χιλιόμετρα.
Προσοχή στη διάρκεια της καταιγίδας δεν προφυλασσόμαστε κάτω από δέντρα.
Η βροντή και η λάμψη του κεραυνού ή της αστραπής συμβαίνουν την ίδια χρονική στιγμή. Το φως και ο ήχος, όμως, ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες και έτσι φθάνουν σε μας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Πάτα εδώ 980 Kb, να δεις πώς δημιουργείται ο κεραυνός. Έχει χρησιμοποιηθεί υλικό από τον δικτυακό χώρο του συναδέλφου Σαλονικίδη Ιωάννη: http://users.thess.sch.gr/salnk/index.htm
Πάτα εδώ και ...
ΠΡΟΣΟΧΗ στους Κεραυνούς (δεν πρέπει να βρίσκεσαι στην εξοχή όταν έχει ξεσπάσει καταιγίδα)           

 
Πηγή: http://avc.comm.nsdlib.org/java/sacloud/a8makeCU-sa.html
  http://www.ucar.edu/educ_outreach/webweather/lightningact2.html