Βαρομετρικά Χαμηλά - Υψηλά
 

Βαρομετρικό Χαμηλό
Κέντρο χαμηλότερων σχετικά ατμοσφαιρικών πιέσεων, γύρω από το οποίο οι άνεμοι πνέουν κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού στο Νότιο και κατά την αντίθετη μ' αυτήν φορά στο Βόρειο ημισφαίριο. Στην αρχή ο αέρας κινείται από την περιφέρεια προς προς το κέντρο. Μια ζώνη χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ρουφά αέρα από όλες τις κατευθύνσεις. Χαμηλή πίεση δημιουργείται όταν το έδαφος ή θάλασσα θερμαίνονται. Στη συνεχεία θερμαίνεται κι ο αέρας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή, γίνεται ελαφρύτερος και ανεβαίνει ψηλά αφήνοντας χαμηλή πίεση στο σημείο που βρισκόταν.


Βαρομετρικό Υψηλό
Βαρομετρικό υψηλό δημιουργείται όταν ο ψυχρότερος αέρας κατεβαίνει κινούμενος από το κέντρο προς της περιφέρεια συμπιέζοντας τα κατώτερα στρώματα. Έτσι διαλύει τα σύννεφα και φέρνει καλό καιρό με λιακάδα ή κρύο αν είναι χειμώνας.

Ενδιαφέρουσες Διευθύνσεις:
http://www.bom.gov.au/lam/Students_Teachers/pressure.shtml Σελίδα της Αυστραλιανής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας