Τι είναι το Κλίμα;
 

Ο καιρός μεταβάλλεται διαρκώς. Το κλίμα είναι η σύνθεση (συνδυασμός όλων των στοιχείων) του καιρού σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κάποια είδη κλίματος παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Για παράδειγμα, σε περιοχές όπου επικρατούν οι μουσώνες, ο καιρός είναι θερμός, νεφελώδης

και υγρός το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα είναι ξηρός, με μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και ψύχος. Το κλίμα διαφοροποιείται ακόμα με το χρόνο και μεταβάλλεται βαθμιαία σε περίοδο δεκαετιών και αιώνων. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να οφείλονται και στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ύστερα από παρατηρήσεις πολλών ετών, τουλάχιστον 30, και αφού μελετηθούν τα διάφορα μετεωρολογικά στοιχεία, οι επιστήμονες προσδιορίζουν τη μέση καιρική κατάσταση ενός τόπου δηλαδή προσδιορίζουν το κλίμα του.
Το κλίμα μιας περιοχής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το γεωγραφικό πλάτος, την αναλογία στεριάς - θάλασσας, την παρουσία βουνών, δασών και πάγων.
Περισσότερα στοιχεία όμως θα γνωρίσουμε στις επόμενες σελίδες