Το Κλίμα της Περιοχής μας
 


ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
 

Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Μετεωρολόγος,
Υπεύθυνος του Μετεωρολογικού Σταθμού της ΕΜΥ Πύργου

Το κλίμα ενός τόπου εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου τούτου καθώς και από την απόκλιση του ηλίου σ' αυτόν τον τόπο. Αυτοί οι δύο παράγοντες διαμορφώνουν κατά βάση τις βασικές κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες στη συνέχεια τροποποιούνται από άλλους δευτερεύοντες κλιματολογικούς παράγοντες. Το κλίμα το οποίο θα διαμορφωνόταν  εφόσον οι μόνοι παράγοντες θα ήταν το γεωγραφικό πλάτος και η απόκλιση του ήλιου καλείται "ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ".
Αλλοι φυσικοί παράγοντες όπως:
α. Η διανομή ξηράς και θάλασσας
β. Το υψόμετρο και το ανάγλυφο της υπό μελέτη περιοχής
γ. Τα θαλάσσια ρεύματα όπου αυτά υπάρχουν
δ. Η βλάστηση και η εν γένει φύση του εδάφους
ε. Η γειτνίασης με μεγαλουπόλεις κυρίως με μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη
στ. Η γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και τα εξ αυτής προκαλούμενα κέντρα δυναμικής δράσεως.
Διαμορφώνουν το "ΦΥΣΙΚΟ ΚΛΙΜΑ".

Ολόκληρη η επιφάνεια της γης με βάσει ορισμένα κριτήρια χωρίζεται σε κλιματολογικές ζώνες.

 

ΣΤΗΝ ΕΥΚΡΑΤΗ ΖΩΝΗ 23ο 27΄ και 66ο 33΄ που ζούμε και δραστηριοποιούμεθα και εμείς οι κάτοικοι της περιοχής ΠΥΡΓΟΥ με γεωγραφικό πλάτος 37ο  40΄ και γεωγραφικό μήκος 21ο  27΄ παρατηρούμε ότι ο ήλιος ουδέποτε διέρχεται από το Ζενίθ η διάρκεια ημέρας και νύχτας μεταβάλλεται ουσιωδώς ανάλογα με την εποχή.
Τα ύψη του ηλίου μεταβάλλονται ουσιωδώς, επομένως και η ηλιακή ακτινοβολία και η εξ αυτής περιεχόμενη θερμότητα μεταβάλλονται και προκαλούνται καιρικές μεταβολές.

Το ετήσιο εύρος της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερο των 20  οC εμφανίζοντας σημαντικές μεταβολές στην ατμοσφαιρική πίεση. Η βροχή έχει μέγιστα το φθινόπωρο και το χειμώνα και τα ελάχιστα τις υπόλοιπες εποχές.
Αναφερόμενοι στο μικροκλίμα της περιοχής μας παρατηρούμε ότι η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ, η ΥΓΡΑΣΙΑ, οι ΑΝΕΜΟΙ, η ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ και οι ΒΡΟΧΕΣ παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μικροκλίμα της περιοχής.

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Δεν παρατηρούνται ακραίες μέγιστες και ελάχιστες

Εικ. 187

 

ΥΓΡΑΣΙΑ: Αυξημένη ατμοσφαιρική υγρασία και σε εποχές που οι βροχές παρουσιάζουν το ελάχιστο.

Εικ. 188

   
 


ΑΝΕΜΟΙ:
Έλλειψη του φαινομένου, αυξάνει όμως τη βλάστηση και την υγρασία. Το φαινόμενο της θαλάσσιας αύρας είναι εμφανέστατο τους θερμούς μήνες με ασθενείς δυτικούς ανέμους μετριάζοντας έτσι τη θερμοκρασία στη λεκάνη απορροής Αλφειού.

 

Εικ. 189

 

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ: Η πραγματική ηλιοφάνεια είναι αξιοσημείωτη πηγή ενέργειας στη περιοχή π.χ. ηλιακά θερμοσίφωνα έχουν μεγάλη εφαρμογή στην περιοχή με τάση αύξησης.

 

ΒΡΟΧΕΣ: Ολόκληρη η δυτική Ελλάδα ευνοείται από τα βαρομετρικά συστήματα που μας επηρεάζουν δεχόμενοι αρκετές βροχές.

 

Τα τελευταία 50 χρόνια παρατηρείται μείωσης των βροχών στη Ν.Δ. Ελλάδα συνεπώς και στη περιοχή μας. Παράδειγμα: Δεκαετία 1950-1960 ύψος βροχής 1200 χιλ. ετησίως. Δεκαετία 1990-2000 ύψος βροχής 800χιλ. ετησίως.
Αν και το παράδειγμα θα προκαλούσε ανησυχίες δεν γνωρίζουμε με στοιχεία τι συνέβαινε στο παρελθόν στην υπό μελέτη περιοχή.

Εικ. 190 Μέσες τιμές Βροχόπτωσης

 

Ένα θα ήταν το κλιματικό συμπέρασμα για την περιοχή λεκάνης απορροής Αλφειού όπου και η πόλη του Πύργου. Έχει ήπιο χειμώνα και όχι πολύ θερμό καλοκαίρι, λαμβάνοντας υπόψη την υγρασία που αυξάνει τις τιμές του δείκτη δυσφορίας.