Ο Ήλιος - Εποχές
 

Ακόμα κι αν είναι 150.000.000 χιλιόμετρα, περίπου, μακριά από τη γη, ο ήλιος ασκεί ισχυρή επιρροή στον πλανήτη μας. Το φως του ήλιου εκτός που επιτρέπει στη ζωή να ακμάσει, διαδραματίζει επίσης έναν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του καιρού και του κλίματος του πλανήτη μας. Πρακτικά ανεξάντλητη πηγή φωτεινής

και θερμικής ενέργειας, ο Ήλιος αποτελεί για τη Γη (και για κάθε είδος ζωής) την καρδιά του πλανητικού οργανισμού, η οποία με τους θερμικούς, φωτεινούς και μαγνητικούς παλμούς της προσδίδει τη γονιμότητα στον πλανήτη μας. Η Γη δέχεται μόλις το ένα δισεκατομμυριοστό της θερμότητας που ακτινοβολεί ο Ήλιος (στο κέντρο του υπολογίζεται ότι θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 14.000.000 °C). Η υπόλοιπη θερμότητα χάνεται στο Διάστημα. Παρά τη μηδαμινότητα των τιμών αυτών, η ηλιακή θερμότητα, εκτός του ότι προκαλεί την εξάτμιση 600 δισεκατομμυρίων κ.μ. από τα γήινα ύδατα (τα

Εικ. 6 Φωτογραφία του Ήλιου

 

οποία μεταπίπτουν σε αέρια κατάσταση) είναι και το αίτιο όλων των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν στον πλανήτη μας.

 

Η θερμότητά του ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις και είναι η έσχατη πηγή ενέργειας στη γη. Αυτή η ενέργεια είναι το αίτιο για όλα τα είδη των καιρικών φαινομένων. Παραδείγματος χάριν, ο αέρας εμφανίζεται όταν το φως του ήλιου θερμαίνει το έδαφος, το οποίο θερμαίνει τον αέρα επάνω απ’ αυτό. Έτσι ο ζεστός αέρας ανέρχεται και ο δροσερός ως βαρύτερος τον βοηθάει


Εικ. 7 Αναπαράσταση της Εναλλαγής των Εποχών

 

στην άνοδο σπρώχνοντάς τον  ώστε να πάρει τη θέση του. Ο ήλιος βοηθάει στη δημιουργία του αέναου κύκλου του νερού. Το νερό εξατμίζεται από τους ωκεανούς, τα ποτάμια, τις λίμνες και όλα τα επιφανειακά ύδατα δεδομένου ότι το φως του ήλιου θερμαίνει την επιφάνειά τους δημιουργώντας τα σύννεφα που μπορούν τελικά να προκαλέσουν βροχές. Ο ήλιος επίσης είναι το αίτιο της εναλλαγής των εποχών κατά τη διάρκεια ενός έτους. Οι εποχές αλλάζουν διαφορετικά στα ημισφαίρια της γης.

 

Οι διάφορες περιοχές της γης έχουν διαφορετική εποχή ανάλογα με του βρίσκονται στην επιφάνεια της γης μας.
Ο Χειμώνας, η Άνοιξη, το Φθινόπωρο και το Καλοκαίρι, καθόριζαν και καθορίζουν τους ρυθμούς εργασίας των ανθρώπων που οι περισσότεροι ασχολούνταν κα ασχολούνται με τη γεωργία. Γιατί όμως κάνει κρύο το Χειμώνα και ζέστη το καλοκαίρι;
Το μυστικό ανάμεσα σε αυτά τα δύο

Εικ. 220, Ηλιοκεντρικό Σύστημα, 290Kb

 

βρίσκεται στην κλήση του άξονα της γης, εκείνης της νοητής γραμμής που περνάει από τους δύο πόλους . Εξαιτίας αυτής της κλήσης η γη φωτίζεται με διαφορετικό τρόπο κατά την περιστροφή της γύρω από τον ήλιο.
Στην Ελλάδα έχουμε καλοκαίρι όταν το Βόρειο ημισφαίριο δέχεται τη μεγαλύτερη ποσότητα  ποσότητα ηλιακής ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας.
Την ίδια στιγμή το Νότιο ημισφαίριο δέχεται λιγότερη ηλιακή ενέργεια. Επομένως εκεί έχουν Χειμώνα.  Στην συνέχεια καθώς η γη κάνει την περιστροφή της γύρω από τον ήλιο τα καλοκαίρια και οι χειμώνες αλλάζουν ημισφαίριο. Οι κλήση δεν αλλάζει μόνο τις εποχές,  αλλά μεγαλώνει και μικραίνει και τις μέρες.

 
Εικ. 216 Χειμώνας Εικ. 217 Άνοιξη
Εικ. 218 Καλοκαίρι Εικ. 219 Φθινόπωρο
 

Οι εποχές δεν είναι παντού τόσο ξεκάθαρες όπως στις εύκρατες ζώνες, δηλαδή στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη.  Στους πόλους η διαφορά βρίσκεται μεταξύ μέρας και νύχτας παρά μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα.  Εδώ η κλήση του άξονα έχει σαν αποτέλεσμα ο ήλιος να είναι 6 μήνες κάτω από τον ορίζοντα και 6 μήνες πάνω από αυτόν. Αντίθετα στον ισημερινό η ηλιακή ενέργεια είναι ίδια όλο το χρόνο, δηλαδή δεν υπάρχουν εποχές και πάντα κάνει ζέστη.