Υπολογίστε τη Σχετική Υγρασία
 

Σχετική υγρασία είναι η σύγκριση του ποσού των υδρατμών ορισμένου όγκου ατμοσφαιρικού αέρα, προς το μεγαλύτερο δυνατό ποσό υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει ο ίδιος όγκος αέρα την ώρα που γίνεται η παρατήρηση. Εκφράζεται επί τοις εκατό.
Για να βρεις μετρήσεις ημέρας που αφορούν τα παρακάτω στοιχεία επισκέψου και τον ακόλουθο δικτυακό χώρο: 
http://www.emy.gr/hnms/greek/observation/observation_region_html
και ψάξε να βρεις στοιχεία για την περιοχή σου.

 
Σχετική Υγρασία
Θερμοκρασία Αέρα =

°F °C

Σημείο Δρόσου =

°F °C

Σχετική Υγρασία

 

 

Πηγή Υπολογιστή Σχετικής Υγρασίας: http://education.arm.gov/teacherslounge/calculators/heatindex.stm